เครื่องฟอกอากาศ CRA 400

 CRA-400
 

เครื่องฟอกอากาศ CRA 400 มีหลักการทำงาน ดังนี้

ใช้ระบบการทำงานแบบ Media & UVC with TiO2 ที่มีส่วนประกอบ ดังนี้

 • Pre-Filter ช่วยกรองฝุ่นหยาบและช่วยยืดอายุการใช้งานของ HEPA เนื่องจากเป็น Filter ที่สามารถล้าง   ทำความสะอาดได้
 • HEPA Filter กรองฝุ่นละเอียดที่ 99 % efficiency
 • Solid Carbon (Activated Carbon Impregnated PU)ช่วยดูดซับสารระเหยและกลิ่นสารเคมีด้วย Activated Carbon ด้วยพื้นที่ผิวที่มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี Open-cell
 • TiO  impregnated Sheet สร้างเเรงหมุนในอากาศ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ของการฆ่าเชื้อด้วยการ
 • เพิ่มระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ ด้วยการลดความเร็วลม
 • อากาศที่หมุนจะช่วยให้ความสามารถฆ่าเชื้อได้ทั่วถึง
 • UV-C Germicidal lamp มีคุณสมบัติในการทำลาย DNA ของเชื้อโรค เเละเชื้อรา
 •  UV-C พร้อม Reflector ช่วยฆ่าเชื้อด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของแสง
 • TiO  เมื่อใช้ร่วมกับ UV-C จะเกิด  Photo Catalytic Oxidation (PCO) ช่วยกำจัดสาร VOC (Volatile Organic Compounds) ที่นอกเหนือจากสารที่ดูดซับได้ด้วย Activated CarbonPCO สร้าง OH   ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อตามธรรมชาติ
 
SPECIFICATIONS Model : CRA 400
Air volume 400 CFM
Speed Level
3
Area Coverage 50-60 M2
Power Consumption 150 watts
Dimensions 19.4" x 11.6" x 68"
Unit Weight  35 Kgs.

 

 

ความสามารถ

 • กำจัดกลิ่น
 • กำจัด ดักจับเชื้อรา
 • ดักจับขนสัตว์
 • เหมาะสำหรับบุคคลที่เป็นโรคภูมิแพ้
 • กำจัดสารเคมีจากหมึกพิมพ์
 • กำจัดควัน

ประโยชน์

● ระบบที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา ได้ดีที่สุด
● ไม่ต้องเก็บเชื้อโรคเป็นระยะเวลานาน หรือเพาะเชื้อในเครื่อง
● สามารถเปลี่ยนใส้กรองโดยง่าย (ฝุ่นละเอียด กลิ่น)
● สามารถล้างทำาความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นหยาบได้
● หลอดอายุยาวนานกว่า 8,000 ชั่วโมง
● มีระบบเปิดปิดและเตีอนเมื่อต้องเปลี่ยนใส้กรอง

DOWNLOAD

ดาวน์โหลดระบบการทำงานแบบต่าง ๆ

Electrostatic Precipitation System.PDF
Media Filter System.PDF
UVC with TiO2 System.PDF

ข้อมูลการติดต่อ

175/157-159 อาคารศุภาลัยเพลส
สุขุมวิท 39 กรุงเทพ ฯ 10110
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
Tell : 02-662-2223,02-258-2499
www.estsupply.co.th