เครื่องฟอกอากาศระบบ UVC with TiO2

  
pco
 Airguard  AS-350
MODEL : Airguard MODEL : AS 350
 CRA-250 CRA-350 
MODEL : CRA 250
MODEL : CRA 350
CRA-400  
MODEL : CRA 400  

การทำงานของเทคโนโลยี  UVC with TiO2

 CU05 สนคา UVCPCO REV01

 

CU05 สนคา UVCPCO REV01

CU05 สนคา UVCPCO REV03

CU05 สนคา UVCPCO REV04

CU05 สนคา UVCPCO REV05

CRA 250 : Mobile

● 250 CFM
● ตั้งพื้น
● Portable เคลื่อนย้ายได้ง่าย
● แผ่นกรองหยาบล้างทำาความสะอาดได้
● ควบคุมเวลาเปิดปิด รวมถึงเลือกเปิดปิดเทคโนโลยีต่างๆ (รวมถึงระบบ ION)
● แผ่นกรองละเอียด HEPA เปลี่ยนได้ง่าย
● มีรีโมทไร้สาย

 CRA350: เรียบเพดาน

● 350 CFM
● เรียบเพดาน
● แผ่นกรองหยาบล้างทำาความสะอาดได้
● ควบคุมเวลาเปิดปิด รวมถึงเลือกเปิดปิดเทคโนโลยีต่างๆ
● มีรีโมทไร้สาย

 

 CRA400: Floor Stand → ตั้งพื้น

● 400 CFM
● ตั้งพื้น
● แผ่นกรองหยาบล้างทำาความสะอาดได้
● ควบคุมเวลาเปิดปิด รวมถึงเลือกเปิดปิดเทคโนโลยีต่างๆ
● แผ่นกรองละเอียด HEPA เปลี่ยนได้ง่าย
● มีรีโมทไร้สาย

 
   

 

ความสามารถ

  • กำจัดกลิ่น
  • กำจัด ดักจับเชื้อรา
  • ดักจับขนสัตว์
  • เหมาะสำหรับบุคคลที่เป็นโรคภูมิแพ้
  • กำจัดสารเคมีจากหมึกพิมพ์
  • กำจัดควัน

ประโยชน์

● ระบบที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา ได้ดีที่สุด
● ไม่ต้องเก็บเชื้อโรคเป็นระยะเวลานาน หรือเพาะเชื้อในเครื่อง
● สามารถเปลี่ยนใส้กรองโดยง่าย (ฝุ่นละเอียด กลิ่น)
● สามารถล้างทำาความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นหยาบได้
● หลอดอายุยาวนานกว่า 8,000 ชั่วโมง
● มีระบบเปิดปิดและเตีอนเมื่อต้องเปลี่ยนใส้กรอง

DOWNLOAD

ดาวน์โหลดระบบการทำงานแบบต่าง ๆ

Electrostatic Precipitation System.PDF
Media Filter System.PDF
UVC with TiO2 System.PDF

ข้อมูลการติดต่อ

175/157-159 อาคารศุภาลัยเพลส
สุขุมวิท 39 กรุงเทพ ฯ 10110
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
Tell : 02-662-2223,02-258-2499
www.estsupply.co.th