เครื่องฟอกอากาศระบบ ESP.

  
esp
 RF-600  CR-1000
MODEL : RF 600
MODEL : CR 1000
 RF-1200-1 PM-300 
MODEL : RF 1200
MODEL : PM 300
 

การทำงานของเทคโนโลยี  Electrostatic Precipitation

ESP1-2
CU03 2

PM 300: Desktop

● 300 CFM
● Desktop: ใช้บนหน้าโต๊ะ
● Portable: เคลื่อนย้ายได้ง่าย
● แผ่นกรองหยาบล้างทำาความสะอาดได้
● แผงเก็บไอระเหยเปลี่ยนตามลักษณะใช้งาน

CR 1000: Ceiling Mount

● 1000 CFM
● Ceiling Mount: ใช้ติดเพดาน
● สำาหรับที่ๆไม่มีพื้นที่ใต้ฝ้า
● แผ่นกรองหยาบล้างทำาความสะอาดได้
● แผงเก็บไอระเหยเปลี่ยนตามลักษณะใช้งาน
● มีรีโมทไร้สาย

RF 600: Flush Mount

● 600 CFM
● Flush Mount: ใช้ติดเรียบฝ้า
● สำาหรับที่ๆต้องการความสวยงาม
● แผ่นกรองหยาบล้างทำาความสะอาดได้
● แผงเก็บไอระเหยเปลี่ยนตามลักษณะใช้งาน
● มีรีโมทไร้สาย

RF1200: Flush Mount

● 1000 CFM
● Flush Mount ใช้ติดเรียบฝ้า
● สำาหรับที่ๆต้องการความสวยงาม
● แผ่นกรองหยาบล้างทำาความสะอาดได้
● แผงเก็บไอระเหยเปลี่ยนตามลักษณะใช้งาน
● มีรีโมทไร้สาย

 

ความสามารถ

  • กำจัดกลิ่น
  • กำจัด ดักจับเชื้อรา
  • ดักจับขนสัตว์
  • เหมาะสำหรับบุคคลที่เป็นโรคภูมิแพ้
  • กำจัดสารเคมีจากหมึกพิมพ์
  • กำจัดควัน

ประโยชน์

● ไม่ต้องเปลี่ยนฟิวเตอร์ สามารถล้างเพื่อคืนประสิทธิภาพดั้งเดิม
● ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดี
● ไม่ต้องเก็บเชื้อโรคและฝุ่นเป็นระยะเวลานาน
● มีบริการทำาความสะอาดและตรวจสภาพทุกๆสองเดือนโดยช่างที่
เชี่ยวชาญพร้อมรับประกันอะไหล่จาก E.S.T.Focus.
● แรงลมสูงเหมาะสำาหรับที่กว้างหรือที่ๆมีคนจำานวนมาก

DOWNLOAD

ดาวน์โหลดระบบการทำงานแบบต่าง ๆ

Electrostatic Precipitation System.PDF
Media Filter System.PDF
UVC with TiO2 System.PDF

ข้อมูลการติดต่อ

175/157-159 อาคารศุภาลัยเพลส
สุขุมวิท 39 กรุงเทพ ฯ 10110
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
Tell : 02-662-2223,02-258-2499
www.estsupply.co.th